BUITEN- EN BINNENRUIMTE KOMEN SAMEN IN EEN DUURZAAM MULTIFUNCTIONEEL KANTOOR.

IQ-PARK: “ONTWERP EEN MULTIFUNCTIONEEL KANTOORGEOUW ALS INCUBATOR VOOR HET IQ-PARK TE LANKLAAR.”

Categorie
OFFICES
Over dit project

Het kantoorgebouw is ontworpen als een kruispunt van verschillende layers. In het gebouw verbonden we de groenstructuur op het niveau van het kanaal met die van het IQ-park zelf. Verder creëerden we in het gebouw een verbinding tussen de structuur-layer van het aangrenzend kanaal en die van het IQ-park. Tussen deze twee zones is er een aanzienlijk hoogteverschil dat in het gebouw wordt opgevangen.

Het lager gelegen plein plooit omhoog en vormt mee het gebouw. Binnen- en buitenruimtes zijn verweven met elkaar en zorgen zo voor een boeiend ruimtegebruik. De binnenruimtes zijn flexibel ontworpen waardoor er, afhankelijk van de vraag, ruimtes kunnen aangeboden worden van 200 m2 tot 2000 m2. Het gebouw herbergt ook heel wat gemeenschappelijke functies: auditorium, expositieruimtes, onthaal, cafetaria, … Duurzaamheid en ecologie speelden een belangrijke rol in dit project. Hoge isolatiewaarden, warmtepompen gekoppeld aan betonkernactivering, PV-cellen in de gevel en groendaken … het zijn slechts enkele maatregelen waaraan dit project het label ‘laag-energiegebouw’ te danken heeft.

Het gevelontwerp maakt dankbaar gebruik van de steenkool als metafoor, die ooit een bron van welvaart was in de regio en een onuitwisbare stempel drukte op de geschiedenis van deze streek. Het patroon in de geperforeerde stalen zonwering verwijst naar de chemische samenstelling van steenkool.